Mechanische koeling

Een bewaring met mechanische koeling is optimaal. Door gebruik te maken van mechanische koeling kan de bewaarperiode verlengt worden met enkele maanden. Wanneer de buitenlucht niet geschikt is voor het inkoelen van uw product, schakelt de bewaarcomputer over naar de mechanische koeling. Dit om de inkoelcurve van de bewaarcomputer aan te houden. 

Climanova biedt verschillende installaties aan:

Bedrijven in de branche van koeltechniek hebben sinds 1 januari 2010 te maken met de nieuwe wettelijke verplichting volgens het Europese F-Gassenbesluit. Voor bedrijven die actief zijn op het gebied van installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan koelinstallaties (montage, reparatie, periodiek onderhoud, inbedrijfstelling, preventieve controle of buitengebruikstelling) waarbij F-gassen of gereguleerde (ozonafbrekende) stoffen (zoals CFK's, HCFK's en HFK's) vrij kunnen komen is bedrijfscertificering volgens het F-gassen besluit sinds 1 januari 2010 wettelijk verplicht.

Lees hierover meer in het artikel F-Gassen regelgeving.